Ikrek - tartalomjegyzék
Czárán Eszter
                        Vissza

Világnak Virága
Ikrek hava
Május 21 - Június 20.

(A hónap témái a könyv nyomtatott tartalomjegyzéke szerint)

Kos

Bevezető

Áldozócsütörtök (mennybemenetel ünnepe)

Pünkösd

            A pünkösdnek jeles napján… (pünkösdi ének)

Pünkösdhétfő

            A pünkösdnek jeles napján… (pünkösdi ének)

Balassi Bálint: Borivóknak való (vers)

            Elhozta az Isten… (pünkösdi ének)

Szentháromság vasárnapja

            Áldjon meg minket… (népének)

Úrnapja

 

Május: Pünkösd hava

Május 21. A csíksomlyói pünkösdi búcsú

            Szentséges Szűz Mária… (búcsús ének)

            Ó, én édes, Jó Istenem… (régi székely himnusz)

            Mondák a csíksomlyói Babba Mária szoborról

Május 22. Csonka és Sánta pajtás (népmese)

            Szent László fehér rózsái (monda)

Május 23. Orbán

            Firtos és Tartod (monda)

            Drégely (monda)

Május 24. Az aranyhajú királyfiak (népmese)

            A legény- és leányélet

Május 25. Világvándora herceg (népmese)

            Atilla fiai (monda)

Május 26. A kétszívű királyfi (népmese)

            Milyen volt Szent László király?

Május 27. Az ősképek

            Mondókák

Május 28. A mezei egér (népmese)

            Szólások, közmondás az egérről

            A képolvasás

Május 29. Az aranyhajú ikrek (népmese)

            Szent László és Salamon (krónika)

            László herceg győztes csata után (krónika)

Május 30. Kökény Matyi (népmese)

            Sóvár (monda)

Május 31. Én Istenem, minek élek… (népdal)

            Szent László és a besenyők (monda)

 

Június: Szent Iván hava

Június 1. Az aranyfogú királyfiak (népmese)

            Szent László visszajár (monda)

Június 2. Szent László és a kunok csatája (monda)

            A jászok és a kunok

Június 3. Móra Ferenc: Igazlátó Dobróka

            Szent István sírja (monda)

            Elindultam szép hazámból… (népdal)

Június 4. Nemzeti gyásznap: a trianoni békediktátum aláírásának napja

            Vers a magyarságról

            Isten áldja meg a magyart… (népdal)

Június 5. A legszerencsésebb óra (népmese)

            Az ikrek (monda)

Június 6. Mi van a ládikóban? (népmese)

            Hiripné fiai (monda)

Június 7. Mese a két testvérrő’ (palóc népmese)

            Ördög köve (monda)

Június 8. Medárd

            Érik a ropogós cseresznye… (népdal)

            Az Ozsvát testvérek (monda)

Június 9. Móra Ferenc: A bársonyosi kanászok

            A vásárról

            Én elmentem a városba… (játékdal)

Június 10. Móra Ferenc: Ropogós cseresznye

            Szent László és a Tordai-hasadék (monda)

Június 11. A szegény meg a gazdag legény (népmese)

            Vár és forrás (monda)

Június 12. A fűzéri vár regéje

            Elment a két lány… (népdal)

Június 13. Páduai Szent Antal

Június 14. Fekete föld… (népdal)

            A betyárokról

            Erdők, völgyek… (népdal)

            A Vidróczky híres nyája… (népdal)

Június 15. Vid

            Kolontos Palkó (népmese)

Június 16. A napnyugati király leánya (népmese)

            Rózsa Sándor, a betyár

Június 17. Indulj el egy úton… (népdal)

            Találós kérdések

Június 18. Maros és Olt (monda)

            Szólások, közmondások

Június 19. Móra Ferenc: Nagyeszű Gyurgyóka

            Magyarok Istene… (népdal)

Június 20. A vitéz szabólegény (népmese)

            Zavaros a Nyárád… (népdal)

Színező

A lap tetejére

 

Szerkesztés, tárhely